tetrapous

suomi-englanti sanakirja

tetrapous englanniksi

  1. Having four feet; four-footed