temporary

suomi-englanti sanakirja

temporary englannista suomeksi

 1. sijainen, määräaikainen työntekijä

 2. tilapäinen, väliaikainen

 3. hetkellinen

 1. väliaikainen, ohimenevä, hetkellinen, määräaikainen

 2. Substantiivi

 3. määräaikainen työntekijä">määräaikainen työntekijä

temporary englanniksi

 1. Not permanent; existing only for a period or periods of time.

 2. (ux)

 3. Existing only for a short time or short times; transient, ephemeral.

 4. One serving for a limited time; short-term employee.

 5. A temporary variable.