telemetria

suomi-englanti sanakirja

telemetria englanniksi

  1. telemetry

  1. telemetry

  2. telemetry (all senses)