tankata

suomi-englanti sanakirja

tankata englanniksi

  1. tank

  2. refuel

  3. fuel

  4. bunker

  5. gas up

  1. to fuel, to refuel

  2. to stammer, to stutter, to repeat