tallessa

suomi-englanti sanakirja

tallessa englanniksi

  1. secure

  1. safe, secure (in a safe place, free from the danger of theft)

  2. ''Koruni ovat tallessa lukitussa laatikossa.''

    My jewellery is safe in a locked drawer.