synergia

suomi-englanti sanakirja

synergia englanniksi

  1. synergism, synergy

  1. synergy

  2. synergy