symbiontti

suomi-englanti sanakirja

symbiontti englanniksi

  1. symbiont, symbiote