survin

suomi-englanti sanakirja

survin englanniksi

  1. pestle, pounder

  2. masher

  1. pestle