suomalainen

suomi-englanti sanakirja

suomalainen englanniksi

  1. Finn

  2. Finnish

  1. Finnish, of or relating to Finland

  2. Finnish, relating to the Finnish language

  3. ''suomalais''-ruotsalainen sanakirja = a ''Finnish''-Swedish dictionary

  4. Finn (gloss)