subsidiariteetti

suomi-englanti sanakirja

subsidiariteetti englanniksi

  1. subsidiarity (gloss)