stymieing

suomi-englanti sanakirja

stymieing englanniksi

  1. (present participle of)