stones

suomi-englanti sanakirja

stones englanniksi

  1. (monikko) en|stone

  2. Testicles; balls.

  3. Courage.

  4. (en-third-person singular of)

  5. (monikko) enm|ston