statutory

suomi-englanti sanakirja

statutory englannista suomeksi

  1. lakisääteinen, lain mukaan rangaistava

  1. lakisääteinen, lakiperusteinen, lakimääräinen, sääntömääräinen

statutory englanniksi

  1. Of, relating to, enacted or regulated by a statute.