stages

suomi-englanti sanakirja

stages englanniksi

  1. (monikko) en|stage

  2. (infl of)

  3. (monikko) nl|stage

  4. (monikko) fr|stage

  5. (monikko) enm|stage