stages

suomi-englanti sanakirja

stages englanniksi

  1. (monikko) en|stage

  2. (en-third-person singular of)

  3. (nl-noun form of)

  4. (monikko) fr|stage

  5. (monikko) enm|stage