spesialisoitua

suomi-englanti sanakirja

spesialisoitua englanniksi

  1. to specialize, to be an expert or specialist

  2. (ux)

  3. (infl of)