specification

suomi-englanti sanakirja

specification englannista suomeksi

  1. spesifikaatio

  2. tekniset tiedot

  3. määrittely, tarkka määrittely

  4. ehto

  1. Substantiivi

  2. määrittely, spesifikaatio

  3. spesifiointi, spesifioida / spesifioiminen, määrittely

specification englanniksi

  1. An explicit set of requirements to be satisfied by a material, product, or service.

  2. An act of specifying.