sotatantere

suomi-englanti sanakirja

sotatantere englanniksi

  1. (synonym of).