sosiaalitoimi

suomi-englanti sanakirja

sosiaalitoimi englanniksi

  1. social security; usually as a branch of municipal government

  2. ''Järvenpäässä sosiaalitoimen menot ovat noin neljäsosa kunnan kaikista kuluista.''

    In Järvenpää the social security expenditure makes up about one quarter of all costs of the municipality.