sondeerata

suomi-englanti sanakirja

sondeerata englanniksi

  1. sound (to probe)