snakes

suomi-englanti sanakirja

snakes englanniksi

  1. (monikko) en|snake

  2. (en-third-person singular of)

  3. ''The road snakes through the mountains.''

  4. (monikko) enm|snake