slopingly

suomi-englanti sanakirja

slopingly englannista suomeksi

  1. kallistuneesti

slopingly englanniksi

  1. At a slope; slantwise; obliquely.