skirmish

suomi-englanti sanakirja

skirmish englannista suomeksi

 1. nahinoida, nahistella, kahakoida

 2. suukopu, kahakka, välikohtaus

 1. Substantiivi

 2. kahakka, välikohtaus, yhteenotto, rytäkkä, kahina, kahnaus

 3. suukopu, välikohtaus, yhteenotto, nahistelu, jupakka, kina, kinastelu, riita, sanasota, kiista

 4. Verbi

 5. kahakoida, nahistella

skirmish englanniksi

 1. A brief battle between small groups, usually part of a longer or larger battle or war.

 2. {{quote-book

 3. Any minor dispute.

 4. (ux)

 5. A type of outdoor military style game using paintball or similar weapons.

 6. To engage in a minor battle or dispute