silmikoida

suomi-englanti sanakirja

silmikoida englanniksi

  1. graft

  1. To bud.