sienettyä

suomi-englanti sanakirja

sienettyä englanniksi

  1. to become covered with fungal growth

  2. ''Kuisti oli lahonnut ja sienettynyt.''

    The porch was rotten and infested with fungi.