sidro

suomi-englanti sanakirja

sidro englanniksi

  1. cider

  2. anchor

  3. (syn)

    (coi)