shopata

suomi-englanti sanakirja

shopata englanniksi

  1. (alt form)