shipowner

suomi-englanti sanakirja

shipowner englannista suomeksi

  1. laivanisäntä, laivanvarustaja

  1. Substantiivi

  2. laivanisäntä, laivanvarustaja

shipowner englanniksi

  1. Someone who owns a ship.