seilata

suomi-englanti sanakirja

seilata englanniksi

  1. sail

  1. To sail.

  2. To wander, drift.