seilata

suomi-englanti sanakirja

seilata englanniksi

  1. sail

  1. to sail

  2. (syn)

  3. to wander, drift