satelliitti

suomi-englanti sanakirja

satelliitti englanniksi

  1. satellite

  2. artificial satellite, orbiter

  1. satellite (especially artificial)