saponaceous

suomi-englanti sanakirja

saponaceous englannista suomeksi

  1. saippuamainen

saponaceous englanniksi

  1. Resembling soap; having the qualities of soap; soapy.

  2. Slippery; evasive. (rfex)