sanailla

suomi-englanti sanakirja

sanailla englanniksi

  1. To speak or write; to use words.

  2. To exchange words; to discuss.

  3. To argue (gloss).