sahata

suomi-englanti sanakirja

sahata englanniksi

  1. saw

  1. to saw