ruotsalainen

suomi-englanti sanakirja

ruotsalainen englanniksi

  1. Swede

  2. Swedish

  1. Swede

  2. Swedish (gloss)

  3. suomalais-''ruotsalainen'' sanakirja = a Finnish-''Swedish'' dictionary