ruokinta

suomi-englanti sanakirja

ruokinta englanniksi

  1. alimentation, feeding

  1. feeding