rouhia

suomi-englanti sanakirja

rouhia englanniksi

  1. granulate

  1. to grind coarsely, to kibble