roomalainen

suomi-englanti sanakirja

roomalainen englanniksi

  1. Roman

  1. Roman

  2. A Roman