romahtaa

suomi-englanti sanakirja

romahtaa englanniksi

 1. tumble

 2. break

 3. crash

 4. topple

 5. crack

 6. implode

 7. collapse

 8. slump

 9. break down

 10. snap

 1. to collapse, down, down, down, down, in, crumple

 2. to crash, collapse, slump; (''of prices, rates'') to go into a tailspin, spiral downwards, plummet.

 3. To collapse, down, up.