retki

suomi-englanti sanakirja

retki englanniksi

  1. ride

  2. outing, sashay

  3. field day

  1. (noun form of)

  2. trip

  3. expedition