restrain

suomi-englanti sanakirja

restrain englannista suomeksi

 1. hillitä

 2. estää

 3. pidätellä

 4. pitää paikoillaan

 1. Verbi

 2. hillitä, hallita

 3. kukistaa

 4. pidättää, rajoittaa

restrain englanniksi

 1. To control or keep in check.

 2. To deprive of liberty.

 3. To restrict or limit.

 4. ''He was restrained by the straitjacket.''

 5. {{quote-journal|en|date=2013-05-17