reippailija

suomi-englanti sanakirja

reippailija englanniksi

  1. (agent noun of): one who exercises outdoors