reipas

suomi-englanti sanakirja

reipas englanniksi

 1. alive

 2. dashing

 3. brisk

 4. smart

 5. sturdy

 6. canty

 7. hearty

 8. alacritous

 1. brave

 2. brisk

 3. generous

 4. breezy

 5. cheery