recently

suomi-englanti sanakirja

recently englannista suomeksi

  1. äskettäin, taannoin

  1. äskettäin, viime aikoina, hiljattain, taannoin

recently englanniksi

  1. In the recent past

  2. (syn)

    (ant)

    (ux)

  3. (quote-book)

  4. {{quote-journal|en|date=2013-06-21|author=Chico Harlan