realise

suomi-englanti sanakirja

realise englannista suomeksi

  1. tuottaa

  2. ymmärtää

  3. huomata

  4. tehdä todeksi

  5. sovittaa

  6. muuttaa rahaksi

  1. Verbi

realise englanniksi

  1. (standard spelling of)

  2. {{quote-journal|en|date=2013-06-07|author=Ed Pilkington

  3. (quote-journal)