reagoida

suomi-englanti sanakirja

reagoida englanniksi

  1. stool

  2. react

  3. respond

  4. act on

  1. to react (q)