ratkoa

suomi-englanti sanakirja

ratkoa englanniksi

  1. take apart

  2. work, work out

  1. To solve.

  2. To rip, unpick a seam.