rastia

suomi-englanti sanakirja

rastia englanniksi

  1. tick off

  1. (fi-form of)

  2. to check (gloss)