puuteroida

suomi-englanti sanakirja

puuteroida englanniksi

  1. powder

  1. To powder.