puoskaroida

suomi-englanti sanakirja

puoskaroida englanniksi

  1. quack

  1. To practice quackery.

  2. (qualifier) To work unprofessionally.