puliveivata

suomi-englanti sanakirja

puliveivata englanniksi

  1. cod

  2. snow

  1. to con, to swindle, to cheat