proudly

suomi-englanti sanakirja

proudly englannista suomeksi

  1. ylpeästi, uljaasti

proudly englanniksi

  1. In a proud manner.

  2. {{quote-journal